[Share] Code xác định telco - Mạng viễn thông của 1 số điện thoại

function nv_check_telco( $mobile )
{
    $telco = array(
        'Viettel' => array('097','098','096','086','032','033','034','035','036','037','038','039'),
        'Mobifone' => array('090','093', '089', '070', '079', '077', '076', '078'),
        'Vinaphone' => array('091','094','088','081','082','083','084','085'),
        'Vietnamobile' => array('092','056', '058'),
        'Gmobile' => array('099','059'),
        'Sfone' => array('095'),
        'Codinh' => array( '021', '022', '023', '024', '025', '026', '027', '028', '029' )
    );
    
    $mobile = preg_replace( '/[^0-9]/', '', $mobile );
    $fistnum = substr( $mobile, 0, 3 );
    
    foreach ( $telco as $key => $value )
    {
        if ( in_array( $fistnum, $value ) )
        {
            return $key;
        }
    }
}
 

Sử dụng: $telco = nv_check_telco( '0977474755' )
//Viettel

Chúc các bạn thành công!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật