Share code đổi số điện thoại 11 số sang 10 số

Từ ngày 15.11.2018 tất cả sim 11 số đã chuyển hoàn toàn sang 10 số và không thể nhắn tin hay gọi được nữa. Nếu hệ thống bạn còn lưu dữ liệu 11 số thì cần chuyển đổi ngay để tránh lỗi xãy ra.

Chú ý:

- Hướng dẫn này dùng cho nukeviet phiên bản 4.0 trở lên. Các website khác thực hiện tương tự.
- Backup lại toàn bộ dữ liệu trước khi thực hiện


Bước 1: Mở file mainfile.php trong thư mục /includes/, và chép đoạn code này vào cuối file: Thay đổi giá trị tại 2 biến $table$colume theo cấu trúc websitw của bạn cần đổi.
 
//Chuyen 11 so sang 10 so
$table = 'nv4_vi_waranty_detail'; //ten bang
$colume = 'mobile_waranty'; //ten cot can sua

$change_array = array(
  array( '84', '0' ),
  array( '+84', '0' ),
  array( '016', '03' ),
  array( '0120', '070' ),
  array( '0121', '079' ),
  array( '0122', '077' ),
  array( '0126', '076' ),
  array( '0128', '078' ),
  array( '0123', '083' ),
  array( '0124', '084' ),
  array( '0125', '085' ),
  array( '0127', '081' ),
  array( '0129', '082' ),
  array( '0188', '058' ),
  array( '0186', '056' ),
  array( '0199', '059' ) );//

try
{
  //1) chen prefix dau so tranh truong hop replate cac so ben trong
  $sql = "UPDATE " . $table . " SET " . $colume . " = CONCAT('+CHANGE', " . $colume . ")";
  $content = '';

  if( $db->query( $sql ) )
  {
    foreach( $change_array as $data )
    {
      $content .= '<br/>';
      //2)sua lan luot
      $sql_change = "UPDATE " . $table . " SET " . $colume . " = REPLACE(" . $colume . ", '+CHANGE" . $data[0] . "', '" . $data[1] . "')";

      if( $db->query( $sql_change ) )
      {
        $content .= 'Complete';
      }
      else
      {
        $content .= 'Err';
      }

      $content .= ': ' . $data[0] . '=>' . $data[1] . '. ';
    }
    //3) xoa prefix cac so khong doi
    $sql_complete = "UPDATE " . $table . " SET " . $colume . " = REPLACE(" . $colume . ", '+CHANGE', '')";
    $db->query( $sql_complete );
  }
  $content .= '<br/>Vui long xoa code vua pass de website hoat dong lại binh thuong';
}
catch ( exception $e )
{
  $content = $e->getMessage();
}

echo( $content );
die;
Bước 2: Truy cập vào một nơi bất kỳ trên site, nếu nhận được thông báo như hình dưới thì xem như thành công. Bạn vào lại file mainfile.php và xóa đoạn code này đi.
 
Zalo ScreenShot 16 11 2018 739133
Thông báo chuyển đổi thành công


Chúc các bạn thành công

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật