012017
0

Hướng dẫn upload file dùng Ajax và jquery.form

  Đã xem: 722

Với một FORM đơn giản để đăng dữ liệu dạng text bằng Ajax thì có nhiều cách, tuy nhiên nếu muốn upload luôn cả file vào thì nhiều bạn gặp khó khăn. Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng jquery.form.js để đăng 1 file sử dụng Ajax.

Xem tiếp...