Chuyển đổi thời gian thành mã lưu trong dữ liệu và ngược lạiTime Code:

Giờ: Phút: Giây: Ngày