x Tất cả sản phẩm chúng tôi thiết kế đều dựa trên thực tế yêu cầu của khách hàng, và đã áp dụng thành công mới được giới thiệu trên website. Đối với các phần mềm độc quyền, chúng tôi sẽ không giới thiệu tại đây.

Phần mềm bán vé xe khách

Phần mềm bán vé xe khách
 • - Đặt và bán vé thuận tiện, không sót vé, trùng ghế.
 • - Kiểm tra thông tin khách đặt nhanh chóng.
 • - Thống kê chính xác tại mọi thời điểm.
 • - Chống thất thoát tuyệt đối

Phần mềm giao nhận hàng

Phần mềm giao nhận hàng
 • - Phù hợp đơn vị vận tải hàng hóa và hành khách.
 • - Tính cước tự động theo qui định của quản lý.
 • - Dể dàng tra cứu tình trạng vận hàng.
 • - Nhắn tin cho khách khi hàng về đến nơi.

Phần mềm quản lý youtube

Phần mềm quản lý youtube
 • - Quản lý Video số lượng lớn, thống kê hàng ngày.
 • - Thông báo qua Email nếu có Video bất thường.
 • - Tìm kiếm và lọc các video phù hợp để reupload.
 • - Tạo và cập nhật playlist tự động.

Quản lý bảo hành điện tử

Quản lý bảo hành điện tử
 • - Tạo danh sách số seria không trùng nhau.
 • - Kích hoạt và kiểm tra bảo hành bằng tin nhắn.
 • - Quản lý máy đại lý và danh sách đại lý cấp dưới.
 • - Thông báo định kỳ bảo trì cho khách hàng.

Phần mềm đặt hàng nước ngoài

Phần mềm đặt hàng nước ngoài
 • - Addon đặt hàng trực tiếp từ các site nước ngoài.
 • - Phân quyền theo từng chức năng nhân viên.
 • - Quản lý chi tiết tài chính khách hàng.
 • - Hướng tới phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Phần mềm bán vé xe thời vụ

Phần mềm bán vé xe thời vụ
 • - Bán vé trực tuyến và thông qua cộng tác viên.
 • - Tự động sắp xếp xe theo từng điểm đón.
 • - Dể dàng kiểm soát và đổi điểm đón.
 • - Quản lý doanh thu theo CTV và công ty.