Phần mềm bán vé xe thời vụ

Phần mềm bán vé xe thời vụ
Dành cho các nhà xe hoạt động theo thời vụ các dịp lễ tết ...
 

Thế mạnh

- Bán vé trực tuyến và thông qua cộng tác viên.
- Tự động sắp xếp xe theo từng điểm đón.
- Dể dàng kiểm soát và đổi điểm đón.
- Quản lý doanh thu theo CTV và công ty.
 

Nội dung

- ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN 

Là chức năng cho phép khách hang đặt mua vé trực tuyến, Tại chức năng này khi khách hang đặt vé hệ thống cần yêu cầu các thông tin về khách hàng như Họ Tên, Số ĐT, Email, Điểm Đi, Điểm Đến, Ngày Về
    + Mỗi lựa chọn về điểm đến sẽ có giá tiền khác nhau và cần quy định giá tiền cho mỗi điểm đến.
   + Tự động sinh mã vé ( đây là mã đặt vé, sẽ được cấp mã mới thủ công khi nhận vé, mã trên vé sẽ khác với mã của hệ thống tự động sinh ra, Vé sẽ được cập nhật lại từ trung tâm quản lý vé và cấp mã mới, mã mới này được quản lý độc lập so với mã tự sinh của hệ thống)
    + Đóng mở cho phép đặt vé, khi số lượng vé đạt gần đến điểm không đủ xe phục vụ thì trung tâm được quyền đóng cửa chức năng đặt vé trực tuyến và chỉ nhận vé qua hệ thống cộng tác viên.

- Phòng bán vé cập nhật vé ( Cộng Tác Viên) 

      + Số lượng cộng tác viên được quản trị viên chỉ định và cấp Account, không mở chức năng đăng ký, chỉ cấp qua quản trị viên
     + Mỗi cộng tác viên có một mã số riêng
     + Hệ thống cập nhật vé và quản lý vé dành riêng cho mỗi account
     + Thống kê danh sách theo dạng List, có các thông tin Họ Tên, Số ĐT, Ngày Đi,Điểm Đi,Điểm Đến, đơn giá, và tổng tiền đã bán.
    + Xác nhận cập nhật vé để tránh lỗi nhập sai, cho phép cộng tác viên check lại thông tin vừa nhập và có thể chỉnh sửa lại trước khi Submit lên hệ thống.
    + Cộng tác viên được cấp một link affiliate để giới thiệu khách hàng đặt vé và tính chiết khấu 10% mỗi vé.
    + CSDL quản lý Affiliate được quản lý riêng biệt, và thông qua quản trị kiểm duyệt và xuất vé.

- Trung tâm cập nhật vé có chức năng giống như với phòng bán vé 

- In vé trực tuyến (chỉ in mã số vé đặt,và mã cộng tác viên Affiliate nếu được giới thiệu) Không in mẫu vé trực tuyến).

- Tìm kiếm mã vé 

    + Tìm kiếm theo mã vé từ cơ sở dữ liệu do phòng vé và trung tâm nhập vào theo mã trên vé
    + Tìm theo số ĐT
    + Hiển thị thông tin khách hàng, ngày đi, điểm đi, điểm đến, thông tin xe như (biển số,đt liên hệ của người quản lý tuyến ( Các thông tin này ở dạng động có thể tương tác để công ty thay đổi được) )
     + Chức năng tìm kiếm cho quản trị viên, chức năng này khi quản trị tìm kiếm mã số và được phép sửa chữa thông tin của mã vé đó.

- Quản lý và kiểm duyệt vé 

    + Xác nhận các vé đặt trực tuyến đã thanh toán và duyệt vé
     + Quản lý số lượng vé đã bán của mỗi CTV và doanh thu
    + Quản lý tổng số lượng vé đã bán của toàn hệ thống
     + Quản lý Tổng tiền doanh thu - Quản lý số lượng xe
     + Số lượng xe tự động được tính toán dựa trên thống kê vé, Mỗi xe sắp 44 (Hoặc khác tùy cấu hình) chỗ ngồi,sắp xếp ngẫu nhiên ( không cần có chức năng vé ưu tiên)
    + Quản trị viên cập nhật số lượng xe, thông tin xe và hệ thống tự động chia mỗi xe 44 chỗ ngồi và xuất danh sách khách hàng mỗi xe ( danh sách là một trang A4 bao gồm các thông tin Họ tên, ĐT, Điểm Xuống, Điểm Lên, số ĐT Hotline, biển số Xe )
    + Tự động tính toán số lượng chỗ ngồi so sánh với số lượng khách hàng và báo cáo số người bị thừa ra do chưa đủ đáp ứng số chỗ ngồi của 1 xe tại mỗi điểm xuất phát khác nhau (xuất danh sách thông tin những người bị thiếu chỗ ngồi)
    + Quản trị viên được phép điều chuyển số lượng người bị thừa ở điểm A sang điểm B khi điểm A thiếu chỗ ngồi còn điểm B bị thừa ghế trống cho phù hợp.
 

Khả năng tùy biến

     Phần mềm do chính đội ngũ kỹ thuật viên Vsoft xây dựng do đó chúng tôi hoàn toàn kiểm soát về code nên khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu mỗi doanh nghiệp là một việc bình thường và đơn giản.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật